діаметр


діаметр
= діяметр
(відтинок прямої, що сполучає дві точки кола і проходить через його центр), поперечник

Словник синонімів української мови. 2014.

Look at other dictionaries:

  • діаметр трубопроводу економічно найвигідніший — наиболее выгодный экономически диаметр трубопровода economically sound pipeline diameter *ökonomischgünstiger Rohrdurchmesser – діаметр трубопроводу, що визначається або за умови мінімальних втрат енергії по довжині, або за умови мінімальних… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • діаметр — а, ч. Відрізок прямої, яка сполучає дві протилежні точки кола і проходить через його центр. || Поперечник усякого круглого або такого, що здається круглим, тіла, простору …   Український тлумачний словник

  • діаметр — [д іа/меитр] ра, м. (на) р і, мн. рие, р іў …   Орфоепічний словник української мови

  • діаметр — іменник чоловічого роду …   Орфографічний словник української мови

  • міріаметр — іменник чоловічого роду …   Орфографічний словник української мови

  • радіодіаметр — іменник чоловічого роду …   Орфографічний словник української мови

  • діаметр гідравлічний — гидравлический диаметр hydraulic diameter *hydraulischer Durchmesser – умовна величина, яка дорівнює величині чотирьох гідравлічних радіусів R г (Dг = 4R г) …   Гірничий енциклопедичний словник

  • діаметр труби — диаметр трубы pipe diameter *Rohrdurchmesser – поперечний розмір по внутрішньому (внутрішній Д.т.) або зовнішньому (зовнішній Д.т.) периметру …   Гірничий енциклопедичний словник

  • ДІАМЕТР ЧАСТИНОК ҐРУНТУ (або шламу, породи, наносів) — диаметр частиц почвы (или шлама, породы, наносов) diameter of ground particles (or cuttings, rock, drift(s) *Gesteinsteilchendurchmesser (oder Schlamm Gestein, Schwemmstoffe) – характерний у поперечному перерізі розмір частинок ґрунту, породи або …   Гірничий енциклопедичний словник

  • діаметр частинок ефективний — эффективный диаметр частиц дiаметр частинок еквiвалентного ґрунту фiктивного, гiдравлiчний опiр якого дорiвнює гiдравлiчному опору реальної гiрської породи (пористого середовища) …   Гірничий енциклопедичний словник


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.